Othon Michalas
 Αρχική Σελίδα | Εγγραφή | Παραλαβή αρχείων | Αναζήτηση | 68 Ενεργοί επισκέπτες 
.::
Τρ,  25 Σεπτεμβρίου 2018

 Επιλογές
 :: Αρχική Σελίδα
 :: Βιογραφικό
 :: Φωτογραφίες
 :: Contact
 Αρθρα- Μελέτες
 :: ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 :: Δ' ΚπΣ
 :: ΕΛΑΙΩΝΑΣ
 :: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
 :: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
 :: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
 :: Αναφορές
 :: Απολογισμός 2001-2006
 :: ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
 :: Λοιπά
 :: Μελέτες
 :: Παρεμβάσεις στο Δ.Σ.
 :: Προτάσεις Δ.Ε.
 Εργαλεία
 :: Βιβλίο επισκεπτών
 :: Λήψη αρχείων
 :: Συζητήσεις
 :: Φωτ.Αλμπουμ
 Δελτία Τύπου
 :: Δελτία τύπου
 Πληροφορική
 :: SIAMS.Τί είναι
 :: SIAMS.EU
 :: SIAMS.Arch.Model
 :: SIAMS.Site
 :: Teleshipping.What is?
 :: Teleshipping-Details
 :: Teleshipping-Weather
 de Profuntis
 :: .Ιστορικά
 :: Δελφικά (147)
 :: Μη με ακούς
 :: Νεανικές ασκήσεις 1
 :: Νεανικές ασκήσεις 2
 :: Νεώτερα
 :: Πεζά σχεδιάσματα
 :: Στίγματα λόγου & Χρόνου
 Ορισμοί
 :: @Portal
 :: Οροι χρήσης
 :: Προσωπικά δεδομένα
 Είσοδος
   
    
 Να με θυμάσαι
 :: Εγγραφή
 :: Ξεχάσατε τον κωδικό;

 Counter
Page visited:2358_times
Δελφικά (147)

Αγαθούς τίμα

να εκτιμάς τους καλούς 

Αδικείν μισείν

να μισείς την αδικία

Αδωροδόκητος δοκίμαζε

να μην δωροδοκείσαι

Αισχύνην σέβου

να έχεις αυτοσεβασμός

Αιτιώ παρόντα

να αιτιολογείς όσα σου συμβαίνουν

Άκουε πάντα

να ακούς τα πάντα(όταν σου μιλούν)

Ακούσας νόει

να αντιλαμβάνεσαι όσα ακούς

Ακούων όρα

όταν ακούς να προσέχεις (να κοιτάς)

Αλλοτρίων απέχου

να μην επιβουλεύεσαι τα των άλλων

Αλύπως βίου

να ζείς χωρίς λύπη

Αμαρτάνων μετανόει

να μετανοείς για τα λάθη

Απέχθειαν φεύγε

να αποφεύγεις την κακία

Αποκρίνου έν καιρώ

να απαντάς εγκαίρως 

Απόντι μή μάχου

να μην αντιμάχεσαι απόντα

Άρρητα μή λέγε

να μην αποκαλύπτεις μυστικά

Άρχε σεαυτού

να εξουσιάζεις τον εαυτό σου

Ατυχούντι συνάχθου

να παίρνεις το μέρος του αδυνάτου

Βία μηδέν πράττειν

να μη κάνεις τίποτε βιαστικά

Βίας μή έχου

να μην είσαι βίαιος

Βουλεύου χρήσιμα

Να σκέφτεσαι χρήσιμα καλόγνωμα

Γαμείν μέλλο καιρόν γνώθι

να παντρεύεσαι την κατάλληλη στιγμή

Γάμους πράτει

να σέβεσαι τον γάμο

Γήρας προσδέχου

να καλοδέχεσαι τα γηρατειά

Γλώσσαν ίσχε

να κυριαρχείς στην γλώσσα σου

Γλώττης άρχε

να συγκρατείς την γλώσσα σου

Γνούς πράττε

να μαθαίνεις , και να σκέφτεσαι πριν πράξεις

Γνώθι μαθών

να αποκτάς γνώση

Γονείς σέβου

να σέβεσαι τους γονείς σου

Δαπανών άρχου

να μην είσαι σπάταλος

Διαβολήν μίσει

να μην κακολογείς 

Δικαίως κτώ

να αποκτάς τίμια

Δόλου φοβού

να απέχεις από δολοπλοκίες

Δόξαν δίωκε

να επιδιώκεις την δόξα

Δόξαν μή λείπε

να μην υποτιμάς την δόξα

Εγγύην φεύγε

να μην εγγυάσαι για άλλους

Ελπίδα αίνει

να δοξάζεις την ελπίδα

Εξ ευγενών γένα

να συγγενεύεις με καλούς 

Επαγγέλου μηδενί

μη διατάζεις κανένα

Επαίνει Αρετήν

να επαινείς την αρετή

Επί νεκρώ μή γέλα

να μη γελάς μπροστά σε νεκρούς

Επί ρώμη μή καυχώ

μη καυχιέσαι για τη δύναμη σου

Επιτέλει συντόμως

να πληρώνεις σύντομα (αμέσως)

Έπου Θεώ

να ακολουθείς τον Θεό

Εργάζου κτητά

να αποκτάς όταν εργάζεσαι

Έριν μίσει

να μισείς τις φιλονικίες

Εστίαν τιμά

να τιμάς το σπίτι σου

Εύ πάσχε ώς θνητός

να υπομένεις ότι σου συμβεί σαν θνητός

Ευγένειαν άσκει

να είσαι ευγενικός

Ευγνώμων γίνου

να ευγνωμονείς (τους ευεργέτες σου)

Ευεργεσίας τίμα

να τιμάς όσους σε ευεργετούν

Ευλόγει πάντας

να μιλάς καλά για όλους

Ευπροσήγορος γίνου

να παρηγορείς

Ευσέβειαν φυλάσσειν

να είσαι ευσεβής

Ευτυχίαν εύχου

να προσπαθείς για την ευτυχία

Ευφημίαν άσκει

να έχεις τιμή (καλό όνομα) στην κοινωνία

Εύφημος ίσθι

να είσαι ήπιος

Εύχου δυνατά

να εύχεσαι αληθινά (αυτά που είναι δυνατόν να γίνουν)

Έχθρας διάλυε

να διαλύεις εχθρότητες

Εχθρούς αμύνου

να αμύνεσαι  από τους εχθρούς σου

Έχων χαρίζου

να χαρίζεις όταν έχεις

Ηδονής κραττείν

να μή είσαι δούλος της ηδονής

Ήθος δοκίμαζε

να κάνεις αυτοκριτική

Ηττώ υπέρ δικαίους

να μάχεσαι για το δίκαιο 

Θεούς σέβου

να σέβεσαι τους Θεούς

Θνήσκε υπέρ πατρίδος

να πεθαίνεις δια την πατρίδα σου

Θυμού κράτει

να συγκρατείς τον θυμό σου

Ίδια φύλαττε

να προστατεύεις τα δικά σου

Ικέτας αιδού

να σέβεσαι του ικέτες

Καιρόν προσδέχου

να προνοείς 

Κακίαν μίσει

να μισείς την κακία

Κακίας απέχου

να απέχεις από κακίες

Καλόν εύ λέγε

να λές το καλό

Κινδύνευε φρονίμως

να διακινδυνεύεις με σύνεση και λογική

Κοινός γίνου

να είσαι κοινωνικός

Κρίνε δίκαια

να είσαι δίκαιος κριτής

Κριτήν γνώθι

να γνωρίζεις ποιός θα σε κρίνει

Κτώμενος ήδου

να ευχαριστιέσαι όταν αποκτάς

Λαβών απόδας

να επιστρέφεις ότι δανείζεσαι 

Λέγε ειδώς

να προσέχεις την ομιλία σου

Μελέτει τό πάν

να μελετάς τα πάντα

Μέτρον άριστον

ότι κάνεις να το κάνεις με μέτρο

Μή άρχε υβρίζων

μήν ξεκινάς να βρίζεις

Μή επί παντί λυπού

μην λυπάσαι για κάθε τι

Μή θρασύνου

να μην είσαι θρασύς

Μόμω πείθου

Νεώτερον δίδασκε

να μεταδίδεις την γνώση στους νεότερους

Νόμοις πείθου

να είσαι νομοταγής

Ό μέλλεις δός

να δίνεις οτι χρωστάς

Ομίλει πράως

να μιλάς ήρεμα

Ομοίοις χρώ

να συνεργάζεσαι 

Όνειδος έχθαιρε

να επιδιώκεις την ομόνοια

Οόνοιαν δίωκε

να εχθρεύεσαι την κατάκριση

Ορατό μέλλον

να σκέφτεσαι το μέλλον 

Όρκω μή χρώ

να μην ορκίζεσαι

Όσια κρίνε

να κρίνεις δίκαια

Ούς τρέφεις αγάπα

να αγαπάς την οικογένειά σου

Οφθαλμού κράτει

να συγκρατείς τη ματιά σου (μη ζηλεύεις ότι δείς)

Παιδείας αντέχου

να υπομένεις  τη μόρφωσης

Παις ων κόσμιος ίσθι, ηβών εγκρατής, μέσος δίκαιος, πρεσβύτερος σοφός

Παιδί να είσαι κόσμιος, έφηβος εγκρατής, άνδρας δίκαιος, γέροντας σοφός

Πάσι διαλέγου

να συζητάς με όλους

Πέρας επιτέλει μή αποδειλι

να τελειώνεις ότι άρχισες

Πίνων άρμοζε

να είσαι συγκρατημένος στο ποτό

Πλούτει σικαίως

να πλουτίζεις με δίκαιο τρόπο

Πλούτω απίστει

να μην πιστεύεις στον πλούτο

Πόνει μετά δικαίου

να εργάζεσαι με δικαιοσύνη

Πράττε αμετανοήτως

να πράττεις έτσι ώστε να μην μετανιώνεις

Πράττε δίκαια

να είσαι δίκαιος στα έργα σου

Πρεσβύτερον αιδού

να σέβεσαι τους μεγαλύτερους

Προγόνους στεφάνου

να τιμάς τους προγόνους σου

Πρόνοιαν τίμα

να εκτιμάς την βοήθεια (που λαμβάνεις)

Σαυτόν εύ ποίει

να κάνεις ότι καλύτερο για τον εαυτό σου

Σαυτόν ίσθι

να συγκρατείς τον εαυτό σου

Σεαυτόν αιδού

να είσαι σεμνός

Σοφίαν ζήτει

να είσαι φιλομαθής

Σοφοίς χρώ

να μοιράζεις την γνώση σου

Τέκνα παιδεύειν

να  εκπαιδεύεις τα παιδιά σου

Τελεύτα άλυτος

να πεθαίνεις χωρίς λύπη

Τέχνη χρώ

να μοιράζεσαι  την τέχνη σου

Τό κρατούν φοβού

να σέβεσαι τους νόμους

Τό συμφέρον θυρώ

να κυνηγάς το συμφέρον

Τύχη μή πίστευε

να μην είσαι έρμαιο της τύχης

Τύχην νόμιζε

να λαμβάνεις υπόψη  το τυχαίο

Τύχην στέργε

να δέχεσαι την τύχη

Τώ βίω μή μάχου

να μην αντιπαλεύεις τη ζωή

Ύβριν αμύνου

να μην υβρίζεις* (προσβάλεις)

Ύβριν μίσει

να είσαι εχθρός της ύβρεως *

Υιοίς μή καθάρρει

να μήν αποκαρδιώνεις τα παιδιά σου

Υιούς παίδευε

να μορφώνεις τα παιδιά

Υφορώ μηδένα

να μην υποβλέπεις κανέναν 

Φθόνει μηδενί

να μην φθονείς κανέναν

Φιλίαν αγάπαν

να επιδιώκεις την φιλία

Φιλίαν φίλαττε

να διαφυλάττεις την φιλία

Φίλοις βοήθει

να βοηθάς τον φίλο

Φίλοις ευνόει

να ευνοείς τις προσπάθειες των φίλων

Φιλόσοφος γίνου

να επιδιώκεις την σοφία

Φιλοφρονείν πάσιν

να εκφράζεσαι θετικά για όλους

Φίλω χαρίζου

να είσαι διαθέσιμος στους φίλους σου

Φόνου απέχου

να μην φονεύεις

Φρόνει θνητά

να σκέφτεσαι ως θνητός

Φρόνησιν άσκει

να καλλιεργείς τη φρόνηση σου

Φυλακή πρόσεχε

να είσαι προσεχτικός

Χαρίζου ευλαβώς

να χαρίζεις λογικά

Χάριν εκτέλει

να κάνεις χάρες

Χρησμούς θαύμαζε

να εκτιμάς τους χρησμούς

Χρόνου Φείδου

να εκμεταλλεύεσαι τον χρόνο

Χρώ χρήμασι

να χρησιμοποιείς τα χρήματά με σύνεση 

Ψέγε μηδένα

να μήν κατακρίνεις κανένα

Copyright 2002 -2004© Othon Michalas website - all rights reserved
@portal