Othon Michalas
 Αρχική Σελίδα | Εγγραφή | Παραλαβή αρχείων | Αναζήτηση | 99 Ενεργοί επισκέπτες 
.::
Τρ,  25 Σεπτεμβρίου 2018

 Επιλογές
 :: Αρχική Σελίδα
 :: Βιογραφικό
 :: Φωτογραφίες
 :: Contact
 Αρθρα- Μελέτες
 :: ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 :: Δ' ΚπΣ
 :: ΕΛΑΙΩΝΑΣ
 :: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
 :: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
 :: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
 :: Αναφορές
 :: Απολογισμός 2001-2006
 :: ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
 :: Λοιπά
 :: Μελέτες
 :: Παρεμβάσεις στο Δ.Σ.
 :: Προτάσεις Δ.Ε.
 Εργαλεία
 :: Βιβλίο επισκεπτών
 :: Λήψη αρχείων
 :: Συζητήσεις
 :: Φωτ.Αλμπουμ
 Δελτία Τύπου
 :: Δελτία τύπου
 Πληροφορική
 :: SIAMS.Τί είναι
 :: SIAMS.EU
 :: SIAMS.Arch.Model
 :: SIAMS.Site
 :: Teleshipping.What is?
 :: Teleshipping-Details
 :: Teleshipping-Weather
 de Profuntis
 :: .Ιστορικά
 :: Δελφικά (147)
 :: Μη με ακούς
 :: Νεανικές ασκήσεις 1
 :: Νεανικές ασκήσεις 2
 :: Νεώτερα
 :: Πεζά σχεδιάσματα
 :: Στίγματα λόγου & Χρόνου
 Ορισμοί
 :: @Portal
 :: Οροι χρήσης
 :: Προσωπικά δεδομένα
 Είσοδος
   
    
 Να με θυμάσαι
 :: Εγγραφή
 :: Ξεχάσατε τον κωδικό;

 Counter
Page visited:7307_times
Δ' ΚπΣ
Μέρος 2ο. Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ως μέρος της χωρικής ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας. (Εφ.Ενημέρωση 19/6/2005)

(Το άρθρο γράφηκε στην διάρκεια σχεδιασμού της τέταρτης προγραμματικής περιόδου, την οποία για λόγους συντομίας αναφέρουμε ως Δ' ΚπΣ, παρουσιάστηκε στην σχετική ημερίδα που πραγματοποίησε η ΠΙΝ στην Κέρκυρα την 23/5/2005 και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ενημέρωση 19/6/2005.)

Με την παγκοσμιοποίηση και τη διάρρηξη της έννοιας και του περιεχομένου της «Εθνικής Ανάπτυξης», έχουμε μετάβαση από μια εθνική «οικονομία κλίμακας» σε μια περιφερειακή «οικονομία σκοπού». Η νέα αυτή οικονομία βασίζεται όλο και περισσότερο στο ανθρώπινο δυναμικό -τη γνώση και τις τεχνολογίες. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το «τοπικό κεφάλαιο», σαν σύνολο υλικών και άϋλων στοιχείων μιας περιοχής (τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα) . Αυτό διαφοροποιεί έννοια και περιεχόμενο του Ανταγωνισμού.

 

Με διακηρυγμένη την Κυβερνητική θέση για  αποκεντρωμένη περιφερειακή πολύ-τομεακή αειφόρο ανάπτυξη το καθοριστικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας είναι η παραγωγή νέων, καινοτομικών και ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών και η ανάδειξη του ιστορικού και πολιτιστικού περιέκτη.

 

Ο στόχος επίτευξης  «οικονομικής μεγέθυνσης» αντικαταθίσταται από τον στόχο της «χωρικής ανταγωνιστικότητας» που σημαίνει την ικανότητα μιας περιοχής  να αντιμετωπίζει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό διασφαλίζοντας περιβαλλοντική , οικονομική, κοινωνικο-πολιτιστική βιωσιμότητα.

 

Η χωρική ανταγωνιστικότητα συναρτάται από τρία κύρια στοιχεία:

 

"κοινωνική ανταγωνιστικότητα ": που είναι η ικανότητα των τοπικών φορέων να δρουν αποτελεσματικά από κοινού , βάσει κοινής αντίληψης για ένα αναπτυξιακό σχέδιο.

"περιβαλλοντική ανταγωνιστικότητα ": είναι η ικανότητα αξιοποίησης του εν «γένει περιβάλλοντος» (φυσικό & ανθρωπογενές), ανάγοντάς το σε "διακριτό " συγκριτικό πλεονέκτημα διασφαλίζοντας τη διατήρηση του

"οικονομική ανταγωνιστικότητα ": δηλαδή ικανότητα μεγέθυνσης του οικονομικού αποτελέσματος  και της τοπικής προστιθέμενης αξίας.

 

 

Στην "κοινωνική ανταγωνιστικότητα" υπάρχει πρόβλημα. Το επίπεδο συγκρότησης κοινής αντίληψης αλλά και κυρίως από κοινού αποτελεσματικής δράσης των φορέων παραμένει το μείζον πρόβλημα της Κέρκυρας (ενώ αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο και προαπαιτούμενο του αναπτυξιακού σχεδιασμού). Οφείλω όμως να σημειώσω με ιδιαίτερη ικανοποίηση την πρόσφατη δημιουργία του Κερκυραϊκού Φορέα Τουρισμού ως δείγμα νέας πνοής.

 

 

Στην "περιβαλλοντική ανταγωνιστικότητα " έχουμε διαβεί τον Ρουβίκωνα. Η ικανότητα του περιβάλλοντος να μας υδροδοτεί έχει εκπνεύσει. Οι επερχόμενες κλιματολογικές αλλαγές με δραματική μείωση των βροχοπτώσεων μας επιβάλουν σοβαρές και έγκυρες λύσεις.

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων διάθεσης των αποβλήτων και απορριμμάτων πρέπει να ολοκληρωθεί.

Οι βασικές υποδομές με κυρίαρχο το θέμα του Αεροδρομίου, του άξονα Βορά-Νότου και της παράκαμψης της πόλης πρέπει να απασχολήσουν τον σχεδιασμό.

Στο περιβάλλον εντάσσεται και η πολιτιστική μας κληρονομιά. Τα φρουριακά μας συγκροτήματα και η παλιά πόλη αποτελούν μέγιστο κληροδότημα. Η ένταξη τους στους μηχανισμούς και τις διαδικασίες  της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και η ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας τους για την Ευρώπη πρέπει να αποτελέσει στόχο συναρμοσμένο με την δημιουργία σταθερού πλαισίου συντήρησης και διάσωσης.

 

Στην "οικονομική ανταγωνιστικότητα " διατρέχουμε περίοδο αρνητικών δεικτών. Και οι τέσσερις συντελεστές της παραγωγής βρίσκονται σε προβληματική κατάσταση.

-           Το περιβάλλον, φύση, γή.  Η ανυπαρξία χωροταξικού σχεδιασμού εξανεμίζει κάθε προσπάθεια στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της οικονομίας και συμπαρασύρει το σύνολο της. Γνωρίζουμε ότι κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης της επί τόπου κατανάλωσης τοπικών προϊόντων στις «Τουριστικές» οικονομίες ισοδυναμεί με τριπλάσια αύξηση της εισροής τουριστών. 

-           Η εργασία. Ο υψηλός βαθμός ανεργίας συνδυάζεται δυστυχώς με αδυναμίες στο επίπεδο της κατάρτισης και εξειδίκευσης ( παρά την προσπάθεια που καταβάλλεται σήμερα για εξορθολογισμό του συστήματος στα στενά περιθώρια που αφήνει το Γ ΚπΣ). Ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών και η επίλυση θεμάτων σύνδεσης της εκπαίδευσης με την κατάρτιση και την αγορά αποτελεί στόχο.  

-           Το κεφάλαιο. Η επιχορήγηση επενδύσεων είναι ο συμβατικός τρόπος ενίσχυσης του συντελεστή του κεφαλαίου. Όμως τα προγράμματα επιχορήγησης για να είναι αποτελεσματικά οφείλουν να είναι ευέλικτα, προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες και να ακολουθούνται από σοβαρή ενίσχυση της κοινωνικής μόχλευσης με ευθύνη των συλλογικών οργάνων και φορέων της επιχειρηματικότητας. 

-           Ο επιχειρηματίας. Δυστυχώς οι αποφάσεις της Λισσαβόνας για τη δημιουργία πλαισίου για το δικαίωμα στην αποτυχία έμειναν γράμμα κενό. Το ΤΕΜΠΕ δεν λειτουργεί ικανοποιητικά. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα αρνείται να επιχειρήσει. Η ενίσχυση τοπικών εναλλακτικών μοντέλων και σχεδίων χρηματοπιστωτικής στήριξης πρέπει να αποτελέσει στοιχείο διεκδίκησης.

o        Ο επιχειρηματίας και το επιχειρείν θα πρέπει να ενισχυθεί και στον τομέα της δημόσιας εικόνας.

o        Συστήματα και μηχανισμοί ενημέρωσης εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να σχεδιαστούν για τον χώρο των αυτοαπασχολούμενων.

o        Τέλος σε εφαρμογή της συνθήκης της Λισσαβόνας θα πρέπει να αναπτυχθούν ειδικά προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας με συνδυασμό κατάρτισης και επιχορήγησης χωρίς τους επαχθείς όρους του χρηματοπιστωτικού συστήματος και ευθυγραμμισμένα με το υπό διαμόρφωση νέο πτωχευτικό δίκαιο.

 

Κλείνοντας θα επιστρέψω στην βασική ανάγκη επανασχεδιασμού στόχων και διαδικασιών στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης με αρθρωτές και ουσιαστικά, (και όχι κατ επίφαση), συναρτημένες δράσεις για τη δημιουργία έργων πνοής στην περιφέρεια, για την αγροτική ανάπτυξη, για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την ενίσχυση του τουρισμού και την αναβάθμιση της ποιότητάς διότι  η τυχαιότητα συντηρεί μεν το αναποτελεσματικό πελατειακό κράτος  δεν παράγει, όμως, ανάπτυξη.

 

 

Σημείωση:

 Εκτύπωση Αποστολή σε φίλο Πες την γνώμη σου Παρόμοιες
 :: Μέρος 2ο. Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ως μέρος της χωρικής ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας. (Εφ.Ενημέρωση 19/6/2005) 
 :: Μέρος 1ο. Το μοντέλο και οι διαδικασίες (Εφ.Ενημέρωση 19/6/2005) 
Copyright 2002 -2004© Othon Michalas website - all rights reserved
@portal