Othon Michalas
 Αρχική Σελίδα | Εγγραφή | Παραλαβή αρχείων | Αναζήτηση | 62 Ενεργοί επισκέπτες 
.::
Τρ,  25 Σεπτεμβρίου 2018

 Επιλογές
 :: Αρχική Σελίδα
 :: Βιογραφικό
 :: Φωτογραφίες
 :: Contact
 Αρθρα- Μελέτες
 :: ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 :: Δ' ΚπΣ
 :: ΕΛΑΙΩΝΑΣ
 :: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
 :: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
 :: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
 :: Αναφορές
 :: Απολογισμός 2001-2006
 :: ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
 :: Λοιπά
 :: Μελέτες
 :: Παρεμβάσεις στο Δ.Σ.
 :: Προτάσεις Δ.Ε.
 Εργαλεία
 :: Βιβλίο επισκεπτών
 :: Λήψη αρχείων
 :: Συζητήσεις
 :: Φωτ.Αλμπουμ
 Δελτία Τύπου
 :: Δελτία τύπου
 Πληροφορική
 :: SIAMS.Τί είναι
 :: SIAMS.EU
 :: SIAMS.Arch.Model
 :: SIAMS.Site
 :: Teleshipping.What is?
 :: Teleshipping-Details
 :: Teleshipping-Weather
 de Profuntis
 :: .Ιστορικά
 :: Δελφικά (147)
 :: Μη με ακούς
 :: Νεανικές ασκήσεις 1
 :: Νεανικές ασκήσεις 2
 :: Νεώτερα
 :: Πεζά σχεδιάσματα
 :: Στίγματα λόγου & Χρόνου
 Ορισμοί
 :: @Portal
 :: Οροι χρήσης
 :: Προσωπικά δεδομένα
 Είσοδος
   
    
 Να με θυμάσαι
 :: Εγγραφή
 :: Ξεχάσατε τον κωδικό;
 Παρόμοιες
 :: Πολιτιστικός Τουρισμός και ο ρόλος των Επιμελητηρίων 
 :: Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΡΧΕΤΥΠΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
 :: ΣΧΕΡΙΑ ή ΦΑΙΑΚΙΑ ή ΚΕΡΚΥΡΑ 
 :: Πολιτισμός και Ανάπτυξη 
 :: ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (2002) 
 Counter
Page visited:14505_times
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτιστικός Τουρισμός και ο ρόλος των Επιμελητηρίων
Το θέμα ανέπτυξα στη Διεθνή Συνάντηση "Πολιτιστικές Ταυτότητες και Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια", Κέρκυρα 21/06/2006

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ»

Κέρκυρα 21 Ιουλίου 2006, Επιμελητήριο Κερκύρας

Πολιτιστικός Τουρισμός και ο ρόλος των Επιμελητηρίων

Εισηγητής :

Οθων Μιχαλάς

Φόρουμ των Επιμελητηρίων Αδριατικής και Ιονίου.

Ο όρος ανάπτυξη αναφέρεται στους κοινωνικοοικονομικούς μετασχηματισμούς οι οποίοι οδηγούν σε μια πιο επιθυμητή κατάσταση. Κατά συνέπεια η ανάπτυξη είναι μια διαδικασία και όχι μια κατάσταση και περιλαμβάνει όχι μόνον τους στόχους αλλά και τα μέσα με τα οποία θα επιτευχθούν.

Σήμερα με την διάρρηξη της έννοιας και του περιεχομένου της “Εθνικής Ανάπτυξης”, δημιουργείται η ανάγκη μετάβασης από μια εθνική «οικονομία κλίμακας » σε μια περιφερειακή «οικονομία σκοπού ».

Η νέα οικονομία βασίζεται περισσότερο στο ανθρώπινο δυναμικό -στη γνώση και τη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών και στο «τοπικό κεφάλαιο», που αντιπροσωπεύει το σύνολο των υλικών και άϋλων στοιχείων που διαθέτει μια περιοχή και αποτελούν τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα .

Στόχοι κάθε αναπτυξιακού σχεδιασμού είναι η επίτευξη και ενδυνάμωση της χωρικής ανταγωνιστικότητας που είναι η ικανότητα μιας περιοχής να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό της αγοράς διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την περιβαλλοντική , οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική της βιωσιμότητα.

Tο νέο καθοριστικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας είναι η παραγωγή νέων, καινοτομικών και ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Η ανταγωνιστικότητα των περιοχών πρέπει να εδράζεται στους πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης οι οποίοι είναι :

· η "οικονομική ανταγωνιστικότητα ": που είναι η ικανότητα μεγέθυνσης του οικονομικού αποτελέσματος.

· η "κοινωνική ανταγωνιστικότητα ": που είναι η ικανότητα δημιουργίας στην κοινωνία κοινής αντίληψης για το αναπτυξιακό σχέδιο.

· η "περιβαλλοντική ανταγωνιστικότητα ": που είναι η ικανότητα αειφόρου αξιοποίησης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και πολιτισμού.

Υπό το πρίσμα αυτής της ανάλυσης ο Πολιτιστικός Τουρισμός αποτελεί ταυτόχρονα στόχο και μέσο της ανάπτυξης.

Στόχο, επειδή αποτελεί οικονομική δραστηριότητα υψηλής τοπικά παραγόμενης προστιθέμενης αξίας.

Μέσο, επειδή είναι μια εξωστρεφής δραστηριότητα που αναδεικνύει την πολιτιστική ιδιαιτερότητα της περιοχής, ενδυναμώνει τον ιστορικο-πολιτιστικό περιέκτη των εν γένει προϊόντων και υπηρεσιών, συμβάλει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ανταγωνιστικότητας και συνολικά της ανταγωνιστικότητας της περιοχής. Ταυτόχρονα στηρίζει την αειφορία αφού συντηρεί και διαφυλάσσει την τοπική ιδιαιτερότητα μέσα στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του Πολιτιστικού Τουρισμού εμφανίζονται σήμερα ενισχυμένες.

Τελευταίες μελέτες όπως αυτή του Deloitte (Hospitality 2010) αναδεικνύουν την σπουδαιότητα του ΤΟΠΟΥ στην επιλογή του χώρου διακοπών ειδικά στα άνω του μέσου εισοδηματικά στρώματα (97%).

Όμως ο ΤΟΠΟΣ δεν προσλαμβάνεται εδώ ως καθαρά γεωγραφική έννοια αλλά ως ένα υπερσύνολο στο οποίο συμμετέχουν πέραν των γεωγραφικών, κλιματολογικών και περιβαλλοντικών στοιχείων, και παράγοντες όπως η ασφάλεια, η ιστορία, το πολιτιστικό απόθεμα, οι αθλητικές εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες ειδικά δε οι βιωματικές συμμετοχικές δραστηριότητες.

Στο μείγμα αυτό η ιστορία και το πολιτιστικό απόθεμα έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή δεν μπορούν να αντιγραφούν και να προσομοιωθούν. Αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα άρρηκτα δεμένο με την περιοχή.

Για τους λόγους αυτούς τα Επιμελητήρια της Αδριατικής και του Ιονίου ως φορείς στήριξης της επιχειρηματικότητας έχουν αναγάγει ως ένα από τα κομβικά στοιχεία των παρεμβάσεων τους την στήριξη της προσπάθειας περαιτέρω ανάπτυξης του Πολιτιστικού Τουρισμού, κυρίως μέσα από :

- Την ανάπτυξη δράσεων που ενισχύουν την εικόνα της Αδριατικής και του Ιονίου ως συνολική Μεγα-Περιφέρεια αυξημένου πολιτιστικού ενδιαφέροντος, χώρο πολλαπλό και πολύμορφο.

- την ενίσχυση δράσεων δικτύωσης τουριστικών επιχειρήσεων και την στήριξη στην δημιουργία συνδυασμένων πολυσημειακών τουριστικών πακέτων σε επίπεδο ευρείας περιοχής (π.χ. Αδριατική – Ιόνιο).

- Την ενίσχυση της κρουαζιέρας και του ναυτικού και ναυταθλητικού τουρισμού και σύνδεσης τους με τον Πολιτιστικό Τουρισμό.

- την ενίσχυση δράσεων που στοχεύουν στην στήριξη και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής.

o Την δημιουργία προσβάσιμων από τις επιχειρήσεις βιβλιοθηκών τεκμηριωμένου πολιτιστικού υλικού.

o Την στήριξη της παραγωγής και προώθησης πολιτιστικών αγαθών

o Την λειτουργία μηχανισμών υποστήριξης των πολιτιστικών φορέων και των πολιτιστικών γεγονότων που παράγουν.

o Την προώθηση προτάσεων δημιουργίας πολιτιστικών μεγα-γεγονότων ευρείας περιοχής.

Τέλος τα Επιμελητήρια της Αδριατικής και του Ιονίου βρίσκονται στην φάση προώθησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη, ενός σχεδίου οικονομικής ενίσχυσης των δράσεων αυτών, το οποίο θα ξεπερνά τα προβλήματα των κατακερματισμένων προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας και θα αρθρώνεται σε ενιαίο αυτόνομο πρόγραμμα Αδριατικής – Ιονίου στο πνεύμα και σε συνέχεια της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιονίου (IIA).

Ανάρτηση στον ιστότοπο του φορέα
Copyright 2002 -2004© Othon Michalas website - all rights reserved
@portal