Othon Michalas
 Αρχική Σελίδα | Εγγραφή | Παραλαβή αρχείων | Αναζήτηση | 68 Ενεργοί επισκέπτες 
.::
Κυ,  19 Αυγούστου 2018

 Επιλογές
 :: Αρχική Σελίδα
 :: Βιογραφικό
 :: Φωτογραφίες
 :: Contact
 Αρθρα- Μελέτες
 :: ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 :: Δ' ΚπΣ
 :: ΕΛΑΙΩΝΑΣ
 :: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
 :: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
 :: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
 :: Αναφορές
 :: Απολογισμός 2001-2006
 :: ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
 :: Λοιπά
 :: Μελέτες
 :: Παρεμβάσεις στο Δ.Σ.
 :: Προτάσεις Δ.Ε.
 Εργαλεία
 :: Βιβλίο επισκεπτών
 :: Λήψη αρχείων
 :: Συζητήσεις
 :: Φωτ.Αλμπουμ
 Δελτία Τύπου
 :: Δελτία τύπου
 Πληροφορική
 :: SIAMS.Τί είναι
 :: SIAMS.EU
 :: SIAMS.Arch.Model
 :: SIAMS.Site
 :: Teleshipping.What is?
 :: Teleshipping-Details
 :: Teleshipping-Weather
 de Profuntis
 :: .Ιστορικά
 :: Δελφικά (147)
 :: Μη με ακούς
 :: Νεανικές ασκήσεις 1
 :: Νεανικές ασκήσεις 2
 :: Νεώτερα
 :: Πεζά σχεδιάσματα
 :: Στίγματα λόγου & Χρόνου
 Ορισμοί
 :: @Portal
 :: Οροι χρήσης
 :: Προσωπικά δεδομένα
 Είσοδος
   
    
 Να με θυμάσαι
 :: Εγγραφή
 :: Ξεχάσατε τον κωδικό;

 Counter
Page visited:17804_times
Προτάσεις Δ.Ε.
Εκδοση διμηνιαίου δελτίου (2002)
Εισήγηση στην Δ.Ε.

 

Κύριοι

 

Στα πλαίσια του προγράμματος «Εκπαιδευτική στήριξη του Δικτυωθείτε» στο οποίο συμμετέχουμε και για το οποίο έχουμε την ευθύνη της διάχυσης της πληροφορίας (δημοσιοποίηση) στα όρια του νομού Κερκύρας, εκδώσαμε το πρώτο δίφυλλο ένθετο ενημέρωσης. Το δίφυλλο εκείνο παρότι εκδόθηκε σε συνθήκες κατεπείγοντος και με αυστηρό περιορισμό δαπάνης, δημιούργησε θετικές εντυπώσεις και σχόλια αλλά και σωρεία παρατηρήσεων και προτάσεων εκ μέρους των μελών μας.

Με βάση τις παρατηρήσεις αυτές συντάχθηκε και προτείνεται το ακόλουθο.

 

Ίδρυση σταθερού περιοδικού ενημερωτικού φυλλαδίου

 

Προτείνεται η ίδρυση οντότητας υπό την επωνυμία «Σταθερό Περιοδικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο» με σκοπό την περιοδική έκδοση και διανομή ενός ενημερωτικού εντύπου.

Η οντότητα αυτή προτείνεται να περιληφθεί την μορφή και νομική υπόσταση της ειδικής επιτροπής.

Στην επιτροπή θα προεδρεύει μέλος του Διοικητικού συμβουλίου θα αποτελείται δε από:

 

  1. Τον Πρόεδρο της επιτροπής ο οποίος θα είναι υπεύθυνος και υπόλογος έναντι της Δ.Ε. και του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου για την έκδοση και  διανομή. Ο πρόεδρος θα φέρει επίσης την νομική ευθύνη των κειμένων. Ο Πρόεδρος θα είναι μέλος του Διοικητικού συμβουλίου οριζόμενο με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από ονομαστική πρόταση της Διοικητικής Επιτροπής.
  2. Τον  γραμματέα της επιτροπής ο οποίος έχει την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης του φυλλαδίου. Ο γραμματέας είναι υπάλληλος της διοίκησης και ορίζεται με απόφαση του διοικητικού προϊσταμένου η οποία πρέπει να εκδοθεί εντός πέντε ημερών από την εντολή της Διοικητικής Επιτροπής και να κοινοποιηθεί σε αυτήν.
  3. Δύο μέλη τα οποία ορίζονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση του και μετά από πρόταση της Διοικητικής Επιτροπής. Για την θέση μέλους της επιτροπής μπορούν να τεθούν υποψηφιότητες και κατά την συζήτηση του σχετικού θέματος.

 

Οικονομικά στοιχεία

 

Η Επιτροπή έχει την ευθύνη της πρότασης και παρουσίασης προϋπολογισμού και απολογισμού της έκδοσης.

Ο Προϋπολογισμός της έκδοσης κατατίθεται στην Διοικητική υπηρεσία και ενσωματώνεται στον προϋπολογισμό με εμφανή κωδικό τόσο στο σκέλος των εξόδων όσο και στο σκέλος των εσόδων.

Τα έσοδα έχουν την μορφή χορηγίας της έκδοσης και ενσωματώνεται σε αυτά  κάθε χορηγία εκ μέρους Δημόσιων και  Ιδιωτικών πηγών οι οποίες θα ήθελαν να στηρίξουν την έκδοση του περιοδικού για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο που δεν αντιτίθεται στα νομικά και ηθικά πλαίσια λειτουργίας του Επιμελητηρίου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ως έσοδα την επιχορήγηση εκ μέρους δράσεων Ευρωπαϊκών ή Εθνικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων που έχουν στόχο  την διάχυση της πληροφορίας.

 

Μέσα

 

Το Δ.Σ. αποφασίζει να διατεθούν στη επιτροπή πέραν των οικονομικών πόρων και τα ακόλουθα:

 

  1. Χώρος και εξοπλισμός γραφείου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής. Ο χώρος αυτός θα βρίσκεται για μέν την γραμματεία στον χώρο διοικητικών υπηρεσιών για δε τον πρόεδρο της επιτροπής στον χώρο εντευκτηρίου του Επιμελητηρίου.
  2. Τηλεφωνική σύνδεση μέσω του συστήματος τηλεφωνίας του Επιμελητηρίου.
  3. Ένα σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή και εκτυπωτή.
  4. Πρόσβαση στο σύστημα υπηρεσιών διαδικτύου του Επιμελητηρίου.

 

Τρόποι εκτέλεσης του έργου

 

Οι τρόποι εκτέλεσης του έργου θα στηρίζονται σε δύο τρεις βασικές λειτουργίες:

 

  1. Έκδοση και διανομή έντυπου μέσου ενημέρωσης.
  2. Έκδοση και διανομή ηλεκτρονικού μέσου  με χρήση τεχνολογιών τηλεομοιοτυπίας και διαδικτύου.
  3. Ενημέρωση ηλεκτρονικού τόπου.

 

Αρχικός προϋπολογισμός

 

Για το εναπομένον τμήμα του 2002 Το συνολικό ύψος προϋπολογισμού που προτείνεται να ψηφιστεί είναι το ακόλουθο.

 

Έξοδα

 

 

 

 

Εξοπλισμός

1.200 €

 

 

Γραφική ύλη

300 €

 

 

Εκτυπωτικά

600 €

 

 

Διανομή

900 €

3.000 €

Έσοδα

 

 

 

 

Από τον υπάρχοντα

1.300 €

 

 

Από επιχορηγήσεις

1.400 €

 

 

Από άλλες χορηγίες

300 €

3.000 €

 

 

Μετά τιμής

 

Ο.Μιχαλάς

Μέλος του Δ.Σ.
 Παρόμοιες
 :: Πρόταση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Δ.Σ. Επιμελητηρίου 
 :: Εισήγηση για την "Καινοτομία" 
 :: Πρόταση για την επίλυση του προβλήματος του δάκου. 
 :: Εισήγηση για ένταξη στο Τομεακό Μέτρο 3.1 (Μάρτιος 2002) 
 :: Εισήγηση "Δικτυωθείτε" 
 :: Εκδοση διμηνιαίου δελτίου (2002) 
 :: Εκκαθάριση Μητρώου (22/2/2003) 
 :: Γραμματειακή Υποστήριξη Διοικητικών Οργάνων 23/2/2003 
 :: 1η συνεδρίαση Δ.Σ. - 11/3/2002 
Copyright 2002 -2004© Othon Michalas website - all rights reserved
@portal