Othon Michalas
 Αρχική Σελίδα | Εγγραφή | Παραλαβή αρχείων | Αναζήτηση | 84 Ενεργοί επισκέπτες 
.::
Κυ,  19 Αυγούστου 2018

 Επιλογές
 :: Αρχική Σελίδα
 :: Βιογραφικό
 :: Φωτογραφίες
 :: Contact
 Αρθρα- Μελέτες
 :: ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 :: Δ' ΚπΣ
 :: ΕΛΑΙΩΝΑΣ
 :: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
 :: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
 :: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
 :: Αναφορές
 :: Απολογισμός 2001-2006
 :: ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
 :: Λοιπά
 :: Μελέτες
 :: Παρεμβάσεις στο Δ.Σ.
 :: Προτάσεις Δ.Ε.
 Εργαλεία
 :: Βιβλίο επισκεπτών
 :: Λήψη αρχείων
 :: Συζητήσεις
 :: Φωτ.Αλμπουμ
 Δελτία Τύπου
 :: Δελτία τύπου
 Πληροφορική
 :: SIAMS.Τί είναι
 :: SIAMS.EU
 :: SIAMS.Arch.Model
 :: SIAMS.Site
 :: Teleshipping.What is?
 :: Teleshipping-Details
 :: Teleshipping-Weather
 de Profuntis
 :: .Ιστορικά
 :: Δελφικά (147)
 :: Μη με ακούς
 :: Νεανικές ασκήσεις 1
 :: Νεανικές ασκήσεις 2
 :: Νεώτερα
 :: Πεζά σχεδιάσματα
 :: Στίγματα λόγου & Χρόνου
 Ορισμοί
 :: @Portal
 :: Οροι χρήσης
 :: Προσωπικά δεδομένα
 Είσοδος
   
    
 Να με θυμάσαι
 :: Εγγραφή
 :: Ξεχάσατε τον κωδικό;

 Counter
Page visited:17806_times
Προτάσεις Δ.Ε.
1η συνεδρίαση Δ.Σ. - 11/3/2002
.

 

Κέρκυρα 11/3/2002

Προς

 

τον Πρόεδρο & την Δ.Ε. του Επιμελητηρίου Κερκύρας

 Κύριε Πρόεδρε,

 Στα πλαίσια του θέματος υπ. Αρ. 1 της πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνω την τιμή να σας καταθέσω τις ακόλουθες προτάσεις θεμάτων.

 Προτάσεις προς μελέτη και ενέργεια

 Βασικές προτάσεις:

 Ι) Συνάντηση προέδρων επιμελητηρίων Επτανήσου και συναπόφαση επί των κάτωθι

 -         Εκπροσώπηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο

-         Εκπροσώπηση στην επιτροπή παρακολούθησης του ΠΕΠ

-         Εκπροσώπηση στον ΕΦΔ

-         Εξέλιξη στο Ithacanet (βλέπε 1.1.Β)

 1.)    Γ’ ΚΠΣ

1.1.      Επιχειρησιακό Σχέδιο Κοινωνία της Πληροφορίας

Στα πλαίσια της σύνταξης του επιχειρησιακού σχεδίου και της προετοιμασίας για την εμπλοκή του Επιμελητηρίου σε έργα του σχεδίου προτείνονται οι ακόλουθες ενέργειες.

Α.) Ορισμός Επιτροπής Καινοτομίας και Πληροφορικής

Με απόφαση των αρμόδιων οργάνων να οριστεί επιτροπή η οποία θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα εισηγείται προς τον Πρόεδρο και την Δ.Επιτροπή επί των θεμάτων της καινοτομίας και της πληροφορικής.

Β.) Εξέλιξη του IthacaNet  σε μη κερδοσκοπική εταιρεία ανάπτυξης της κοινωνίας της πληροφορίας στα Επτάνησα.

Να προταθεί η δημιουργία μιας μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία  IONIS (δηλαδή IONIAN INFORMATION SOCIETY).

 Σκοπός της εταιρείας θα είναι η κατάθεση προτάσεων και η συμμετοχή στους διαγωνισμούς έργων του ΕΠΚτΠ που ενδιαφέρουν την ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας στα Επτάνησα .

 Μέλη της εταιρείας θα είναι τα Επιμελητήρια της Επτανήσου, άλλοι αντίστοιχοι φορείς π.χ. ΤΕΕ, Οικονομικό Επιμελητήριο, Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο καθώς και Ιδιώτες.

 Η εταιρεία θα έχει στο καταστατικό της ως απαράβατο όρο ότι δεν θα προβεί σε ενέργειες που ανταγωνίζονται την επιχειρηματικότητα.

Γ.) Πρόταση στο μέτρο 3.1 (λήξη 29/3/2002)

      Εμπίπτει στην πρόταση 1.1.Α αλλά αναφέρεται χωριστά λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα.

Να μελετηθεί η συμμετοχή μας σε πρόταση για το μέτρο 3.1. Η δράση αυτή θα χρηματοδοτήσει εν μέρει την διαδικασία εκκαθάρισης του μητρώου, την παρουσία μας στο διαδίκτυο και την διαδικασία ενημέρωσης των μελών μας.

Προαπαιτούμενο αποτελεί η συνάντηση των Προέδρων των Επιμελητηρίων της Επτανήσου και ο ορισμός επιτροπής η οποία θα προχωρήσει στην σύνταξη της σχετικής προ-μελέτης.

1.2.      Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας

Α.) Δημιουργία του τοπικού γραφείου του ΕΦΔ (Κατεπείγον)

Έχουν προκηρυχθεί και λήξει έργα τα οποία θα μπορούσε να ενδιαφέρουν επιχειρηματίες της Κέρκυρας.

Δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει ακόμη η διαδικασία σύστασης του αντίστοιχου γραφείου.

1.3.      Αναθεώρηση Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος

Α.) Δημιουργία ομάδας έργου για την επεξεργασία προτάσεων αναθεώρησης του ΠΕΠ Ιονίων Νησιών το οποίο έχει συνταχθεί εν τη απουσία του επιχειρηματικού κόσμου της περιφέρειας.

2.)    Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου για τα μέλη μας.

2.1  Ορισμός επιτροπής «Ενημέρωσης και Πρωτοκόλλου» η οποία θα προετοιμάσει, εισηγηθεί και εποπτεύσει την λειτουργία του μηχανισμού ενημέρωσης των μελών του Επιμελητηρίου. Η επιτροπή αυτή θα έχει και την ευθύνη τήρησης του Πρωτοκόλλου των εκδηλώσεων του επιμελητηρίου.

      ( Να διερευνηθεί η συνεργασία με τα Επιμελητήρια της Επτανήσου)

 3.)    Εκκαθάριση Μητρώου.

3.1 Ορισμός επιτροπής για την εκκαθάριση του μητρώου.

 4.)    Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

4.1 Ορισμός επιτροπής για την οργάνωση ημερίδας ή διημερίδας με θέμα «Η Εκπαίδευση ως παρεχόμενη υπηρεσία, στοιχείο της  οικονομικής ανάπτυξης – Εξέλιξη & Ανάπτυξη του Ιονίου Πανεπιστημίου»

 

Μετά τιμής


Όθων Μιχαλάς

Μέλος του Δ.Σ.

 




 Παρόμοιες
 :: Πρόταση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Δ.Σ. Επιμελητηρίου 
 :: Εισήγηση για την "Καινοτομία" 
 :: Πρόταση για την επίλυση του προβλήματος του δάκου. 
 :: Εισήγηση για ένταξη στο Τομεακό Μέτρο 3.1 (Μάρτιος 2002) 
 :: Εισήγηση "Δικτυωθείτε" 
 :: Εκδοση διμηνιαίου δελτίου (2002) 
 :: Εκκαθάριση Μητρώου (22/2/2003) 
 :: Γραμματειακή Υποστήριξη Διοικητικών Οργάνων 23/2/2003 
 :: 1η συνεδρίαση Δ.Σ. - 11/3/2002 
Copyright 2002 -2004© Othon Michalas website - all rights reserved
@portal