Othon Michalas
 Αρχική Σελίδα | Εγγραφή | Παραλαβή αρχείων | Αναζήτηση | 22 Ενεργοί επισκέπτες 
.::
Κυ,  19 Αυγούστου 2018

 Επιλογές
 :: Αρχική Σελίδα
 :: Βιογραφικό
 :: Φωτογραφίες
 :: Contact
 Αρθρα- Μελέτες
 :: ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 :: Δ' ΚπΣ
 :: ΕΛΑΙΩΝΑΣ
 :: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
 :: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
 :: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
 :: Αναφορές
 :: Απολογισμός 2001-2006
 :: ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
 :: Λοιπά
 :: Μελέτες
 :: Παρεμβάσεις στο Δ.Σ.
 :: Προτάσεις Δ.Ε.
 Εργαλεία
 :: Βιβλίο επισκεπτών
 :: Λήψη αρχείων
 :: Συζητήσεις
 :: Φωτ.Αλμπουμ
 Δελτία Τύπου
 :: Δελτία τύπου
 Πληροφορική
 :: SIAMS.Τί είναι
 :: SIAMS.EU
 :: SIAMS.Arch.Model
 :: SIAMS.Site
 :: Teleshipping.What is?
 :: Teleshipping-Details
 :: Teleshipping-Weather
 de Profuntis
 :: .Ιστορικά
 :: Δελφικά (147)
 :: Μη με ακούς
 :: Νεανικές ασκήσεις 1
 :: Νεανικές ασκήσεις 2
 :: Νεώτερα
 :: Πεζά σχεδιάσματα
 :: Στίγματα λόγου & Χρόνου
 Ορισμοί
 :: @Portal
 :: Οροι χρήσης
 :: Προσωπικά δεδομένα
 Είσοδος
   
    
 Να με θυμάσαι
 :: Εγγραφή
 :: Ξεχάσατε τον κωδικό;

 Counter
Page visited:17795_times
Προτάσεις Δ.Ε.
Εισήγηση για την "Καινοτομία"
..

Πρόλογος

 

Κύριοι

 

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μου επισκέφθηκα την Διαχειριστική Αρχή (ΜΟΔ) και τον υπεύθυνο του προγράμματος κ. Θ.Σπίγγο προκειμένου να ενημερωθώ για τις εξελίξεις και αλλαγές που έχουν επέλθει στον σχεδιασμό υλοποίησης του προγράμματος «Καινοτομία στα Ιόνια Νησιά».

Η επίσκεψη αυτή έγινε μετά από προφορική παράκληση των Α’ και Β’ Αντιπροέδρου και στα πλαίσια της προετοιμασίας μου για την συμμετοχή μου στην συνεδρίαση της Δ.Ε. της 25/1/2006 στην οποία έχω κληθεί.

Μετά την ενημέρωση μου συνέταξα την παρούσα εισήγηση για χρήση των μελών της Δ.Ε.

 

Ιστορική αναφορά

 

 

Όπως γνωρίζεται σε επανηλημένες αποφάσεις της η Δ.Ε. δεν απεδέχθει την συμμετοχή του Επιμελητηρίου μας στο εν λόγω πρόγραμμα για μια σειρά λόγων υπεράσπισης του Δημοσίου συμφέροντος και των καλώς εννοούμενων συμφερόντων της τοπικής οικονομίας.

Μετά την κυβερνητική αλλαγή  ο νέος ΓΓ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων απέστειλε την υπ.αριθμ. 3513 /5-7-04 επιστολή με την οποία ζητούσε για πρώτη φορά της απόψεις των Επιμελητηρίων επί του συγκεκριμένου προγράμματος.

Το Επιμελητήριο μας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ζακύνθου και μετά από ανταλλαγή απόψεων με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κερκύρας συνέταξε και έστειλε στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μια πλήρη και λεπτομερή αναφορά στην οποία αφού εξέταζε διεξοδικά κάθε πτυχή του προγράμματος προχωρούσε σε συγκεκριμένες προτάσεις για την αναδιάρθρωση του.

Μετά από αυτό η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προχώρησε  σε πρόταση αναδιάρθρωσης του προγράμματος την οποία απέστειλε την 21/3/2005 προς τους φορείς.

Επί των προτάσεων εκείνων διατυπώθηκαν σειρά παρατηρήσεων.

 

 

Σημερινή κατάσταση

 

Σήμερα η κατάσταση η οποία έχει πλέον διαμορφωθεί είναι η ακόλουθη:

Α.) Οι παρατηρήσεις που υπέβαλαν τα Επιμελητήρια Κερκύρας και Ζακύνθου έχουν ληφθεί υπόψη και έχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος των προτάσεων που είχαν διατυπωθεί.

Β) Γίνεται φανερό ότι περεταίρω διαφοροποίηση δεν είναι εφικτή λόγω του σταδίου στο οποίο είχε φθάσει η υλοποίηση του έργου πριν την αλλαγή του Γ.Γ. της ΠΙΝ.

 

 

Τροποποιήσεις συνοπτικά

 

Οι τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν αντιληπτές από τον ακόλουθο πίνακα που δείχνει τις σχετικές κατανομές του προϋπολογισμού:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΑΛΑΙΟ

ΝΕΟ

 

ΠΙΝ

90.000,00 €

674.000,00 €

+649%

ΕΤΙΝ

613.000,00 €

385.000,00 €

-37%

ΕΑΙΤΥ

1.492.000,00 €

736.000,00 €

-51%

URENIO

520.000,00 €

359.000,00 €

-31%

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

115.000,00 €

676.000,00 €

+488%

Επιχειρήσεις (50%)

900.000,00 €

900.000,00 €

--%

ΙΔΙΩΤΙΚΗ Συμμετοχή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (50%)

900.000,00 €

900.000,00 €

-

Σύνολο

4.630.000,00 €

4.630.000,00 €

 

 

Το ποσό που αναλογεί στην επιχορήγηση των επιχειρήσεων (900.000,00 € ) θα διανεμηθεί μέσω των Επιμελητηρίων.

Από το ποσό που διαχειρίζεται το URENIO θα πληρωθεί και ο ΕΛΟΤ.

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΤΕΛΙΚΟ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟ

 

 

 

 

 

Δράσεις που αφορούν το δημόσιο

700.000,00 €

18,77%

700.000,00 €

18,77%

Δράσεις ενίσχυσης της ΕΤΙΝ

1.670.000,00 €

44,77%

740.000,00 €

19,84%

Δράσεις που αφορούν τις επιχειρήσεις

1.050.000,00 €

28,15%

2.150.000,00 €

57,64%

Διαχείριση

310.000,00 €

8,31%

140.000,00 €

3,75%

Σύνολο

3.730.000,00 €

 

3.730.000,00 €

 

 

 

 

 

 

Τροποποιήσεις αναλυτικά

 

 

<προφορική ανάπτυξη>

 

Επίλογος

 

Προτείνω την ψήφιση θετικής εισήγησης προς το Δ.Σ.

 
 Παρόμοιες
 :: Πρόταση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Δ.Σ. Επιμελητηρίου 
 :: Εισήγηση για την "Καινοτομία" 
 :: Πρόταση για την επίλυση του προβλήματος του δάκου. 
 :: Εισήγηση για ένταξη στο Τομεακό Μέτρο 3.1 (Μάρτιος 2002) 
 :: Εισήγηση "Δικτυωθείτε" 
 :: Εκδοση διμηνιαίου δελτίου (2002) 
 :: Εκκαθάριση Μητρώου (22/2/2003) 
 :: Γραμματειακή Υποστήριξη Διοικητικών Οργάνων 23/2/2003 
 :: 1η συνεδρίαση Δ.Σ. - 11/3/2002 
Copyright 2002 -2004© Othon Michalas website - all rights reserved
@portal